ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกครูจ๋าวผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดการนำเสนอข้อมูลเพื่อการศึกษาได้

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

     เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเว็บบล็อก ณ ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ -นามสกุล       สุจิตรา  วิโรจนะ
ชื่อเล่น                  ครูจ๋าว
วันเกิด                   วันศุกร์
สถานที่ทำงาน      โรงเรียนบ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ตำแหน่งปัจจุบัน    ครู
วิทยฐานะ              ชำนาญการพิเศษ(สาระนาฏศิลป์)
วิชาที่ชอบ             นาฏศิลป์และภาษาอังกฤษ
ปัจจุบัน                  จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นป.4 - 6 สาระภาษาอังกฤษและนาฏศิลป์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น